IOT GOWY ÖNÜMLER ÖNÜMLER

Biz hakda Meiruike

Synag we ölçeg gurallary we ölçegleri boýunça öňdebaryjy pudak.

2006-njy ýylda esaslandyrylan, synag we ölçeg gurallaryny, ölçegleri we degişli önümçilik enjamlaryny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak üçin bagyşlanan ýokary tehnologiýaly kärhana.

Meruike garaşsyz innowasiýalary talap edýär we howpsuzlyk düzgünlerini, lukmançylyk howpsuzlygy düzgünlerini işläp düzdi we öndürdi,Ultra ýokary woltly naprýa .eniýe ölçeglerine çydamly, Sanly ýokary woltly ölçegler, DC pes garşylyk synagçylary, Akylly güýç ölçegleri (güýç ölçegleri), Çyzykly elektrik üpjünçiligi, WeElektrik üpjünçiligini çalyşmak.

Aýratyn önümler ÖNÜMLER

HABARLAR Dinamiki

1-200R4151SLF 1-200R4152230F7 1-200R4151P1928 1-200R4151F0U1 1-200R415162WK 1-200R4151543157
2022-Noýabr-Çarşenbe

Çydamly naprýa testeniýe synagçylaryny nädip ulanmaly ...

Çydamly naprýa testeniýeli barlaýjyny nädip howpsuz ulanmaly?Bu tapgyrda meniň ynanjymyma laýyk gelýän naprýatageeniýe synagçysy bolsa-da, käbir operatorlaryň özleri ýa-da tutuş iş döwründe daşarky täsirler ýaly kynçylyklar sebäpli operatorlara belli bir howp döredip biler....
2022-Oktýabr-Siş

DC elektroniki ýüküň sekiz iş tertibi

Abstrakt: DC zarýad beriş üýşmeleňlerini, bortdaky zarýad berijileri, elektrik elektronikasyny we ş.m. synmak uses Ereýän predohranitelleriň we röleleriň garramagy power Elektrik batareýalarynyň, gurşun-kislotaly batareýalaryň we ýangyç öýjükleriniň zarýad beriş synagy intelligent Akylly önümçilik we senagat hereketlendirijileriniň howpsuzlygy synagy ( pilotsyz ýük awtoulaglary, robotlar, ...
2022-Okt-Çarşenbe

DC elektroniki ýükleriň dizaýn esaslary

DC elektron ýüküniň yzygiderli zynjyrynda, her nokatda tok birmeňzeş we zynjyr hemişelik tok bilen işlemeli.Bir komponentden akýan tok yzygiderli zynjyrda dolandyrylýança, gözegçilik edýän hemişelik tok çykaryşymyz gazanyp bolar.Simpleönekeý zyýany ...
2022-Awgust-Çar

Iň oňat baha RK2672DM Ynamly hytaý goşundysy ...

RK2672AM / RK2672BM / RK2672CM / RK2672DM Naprýatageeniýe synagçysyna çydamly Önümiň girizilmegi RK2672AM Meiruike-iň naprýatageeniýe synagy gysyş güýji üçin ölçeg guralydyr, esasan önümiň izolýasiýa syzyş howpsuzlygy synagynda ulanylýar. Elektrik howpsuzlygy ýerine ýetirijisini synap biler ...
2022-Awgust-Çar

Rk9930a / b programma bilen dolandyrylýan toprak ...

Meiruike, täze we köne müşderilere berýän goldawy we ynamy üçin minnetdarlyk bildirýär, bu bolsa bize ylmy we tehnologiki innowasiýalara ünsi jemlemäge, täze önümleri gözlemekde we işläp düzmekde köp adam we maddy serişdeleri goýmaga we önümlerimizi has ylmylaşdyrmaga itergi berýär, awtomatiki ...
2022-Iýul-Juma

Iň oňat bahada Hipot synagçysy RK7112 / RK7122 ...

Iň oňat bahada Hipot synagçysy RK7112 / RK7122 / RK7110 / RK7120 Programmalaşdyryp bolýan naprýa Testeniýe synagy RK7112: AC: 0-5KV 0.10-12.00mA RK7122: AC: 0-5KV DC: 0-6KV AC: 0.10-12.00mA DC: 0.10-5.00 DC mA RK7110: AC: 0-5KV 0.10-12.00mA RK7120: AC: 0-5KV DC: 0-6KV AC: 0.10-12.00mA DC: 0.10-5.00mA Önümiň tanyşdyrylyşy ...
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube
  • twitter
  • blogger
Aýratyn önümler, Sahypanyň kartasy, 1000v- 40kv sanly metr, Sanly ýokary woltly metr, Giriş naprýa .eniýesini görkezýän gural, Naprýatageeniýe ölçegi, Giriş naprýa .eniýesini görkezýär, Volokary woltly sanly metr, Productshli önümler

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň